REKLÁMACIA ZAJAZDU, DOVOLENKY

- Klient má vždy právo na reklamáciu služieb a nie je možné mu toto právo uprieť.
- Klient uplatní svoje právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u
povereného zástupcu CK, pričom o uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam.
- Tento písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu. Tú si musí objednávateľ písomne bezodkladne,
najneskôr však do 3 mesiacov, uplatniť v CK.
- CK je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.
- Ak nie ste s vybavením reklamácie spokojní, opätovne sa odvolajte u priameho dodávateľa služby proti prvotnému
vybaveniu reklamácie.
- Pokiaľ ani potom nebudete spokojní a budete presvedčení o oprávnenosti Vášho nároku, potom Vám ostáva
možnosť riešiť Vašu záležitosť žalobou na súde.
- SACKA sa detailne zaoberá jednotlivým prípadom len vtedy, ak nás v rámci šetrenia určitej kauzy vyzve Slovenská
obchodná inšpekcia, alebo súd, aby sme zaujali stanovisko ako profesijná organizácia.
- SACKA sa rada oboznámi s Vašou reklamáciou/sťažnosťou, nie je však povinná na ňu reagovať.
- SACKA vybavuje iba podnety zaslané elektronickou poštou, resp. ak je na podaní uvedený kontakt elektronickej
pošty na odosielateľa podnetu/sťažnosti/reklamácie.
- Orgánom dozoru v oblasti práv spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia.
- V prípade, že máte názor, že CK/CA nepostupovala vo vzťahu k Vám v súlade so zákonom a boli poškodené Vaše
spotrebiteľské práva, obráťte sa s podnetom na príslušný krajský inšpektorát SOI.

 

viac na www.sacka.eu

 

 

.


 

Zarob si na šperky, dovolenky a wellnes pobyty, návod najdeš na www.webporadca.eu

                    PRIDAJTE SA K MILIONOM ĽUDÍ A SPRAVTE SI MODERNÝ WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

                                             

                      ÚVODNÁ STRÁNKA, KDE NAJDETE NAJVIAC PONUK