Charakter a a popis rekreačnej oblasti

Magnetom oddychu domácich i zahraničných turistov v južnej časti stredného Slovenska sa stala od roku 1970 vodná nádrž Ružiná. Nachádza sa v severnej časti okresu Lučenec na katastrálnych územiach obcí Divín a Ružiná. Je vzdialená 3 km od hlavného južného ťahu Bratislava - Košice, kde v obci Mýtna (18 km od Detvy a 19 km od Lučenca) vedie cesta II. triedy do obce Divín a následne do rekreačnej oblasti. Je centrom letnej turistiky a cestovného ruchu nielen mikroregiónu Javor, v centre ktorého stojí, ale i celého okresu Lučenec, ako i miestom oddychu a rekreácie návštevníkov z okolitých, či už bližších, alebo vzdialenejších okresov.

Vďaka výborným klimatickým a geografickým pomerom jej bol priradený prívlastok najteplejšia priehrada na Slovensku. V blízkosti Ružinej sa nachádzajú dve rekreačné strediská - Kotva a Divín.

V okolí vodnej nádrže boli vyhlásené dva úseky za chránené územia: Ružinská jelšina a Ružinský breh najmä s cieľom ochrany hniezdísk vodného vtáctva. Okolie nádrže je miestom vzácných mokradí.

Plytký litorál SZ pobrežia s formujúcou vegetáciou (zonácia v závislosti od stupňa podmáčania) vytvára výborné topické, trofické a reprodukčné podmienky pre mnohé vzácne druhy vodného vtáctva, reprodukčný biotop obojživelníkov, fytofilných rýb s trvalým výskytom vydry riečnej. Význam prírodné rezervácie spočíva predovšetkým v kultúrnom a vedecko-výskumnom využití. Za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1998 o ploche chráneného územia 40,7 ha. Spadá do katastrálneho územia obcí Ružiná a Divín a predstavuje popri zvyškoch zachovalých pôvodných úsekov Poiplia najvýznamnejší hniezdny a migračný biotop vodného vtáctva na Strednom Slovensku.

 

Zarob si na šperky, dovolenky a wellnes pobyty, návod najdeš na www.webporadca.eu

                    PRIDAJTE SA K MILIONOM ĽUDÍ A SPRAVTE SI MODERNÝ WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

                                             

                      ÚVODNÁ STRÁNKA, KDE NAJDETE NAJVIAC PONUK