15 najčastejších otázok pri rezervacií leteniek cez spoločnosť Pelikan

1, Aký je postup pri kupe medzinárodnej letenky na nízkonákladové letecké spoločnosti
V prípade kúpy medzinárodnej letenky na nízkonákladovú leteckú spoločnosť (napr. Ryannair, EasyJet) prostredníctvom portálu www.pelikan.sk, je platba možná výlučne platobnou (kreditnou) kartou.
Platba sa uskutoční v 2 krokoch (transakciách):
1. Cenu letenky si zúčtuje PRIAMO letecká spoločnosť.
2. Poplatok za vystavenie letenky vrátane poplatku za transackiu platobnou kartou a vystavenie letenky si zúčtuje spoločnosť pelicantravel.com, s.r.o..
Vyúčtovaciu faktúru na sumu poplatku za vystavenie letenky vrátane poplatku za platbu platobnou kartou zasiela spoločnosť pelicantravel.com, s.r.o.. Elektronickú letenku a doklad o zaplatení letenky Vám pokytne letecká spoločnosť. Elektronická letenka je v pripade medzinárodných letov je jediným a postačujúcim dokladom o zaplatení. V prípade dodatočných otázok a požiadaviek prosím kontaktujte priamo leteckú spoločnosť, u ktorej bola letenka zakúpená.
Vaša rezervácia je bezplatná
Pri zakúpení letenky od nízkonákladových leteckých spoločností ako napr Sky Europe, Germanwings, Ryanair, a i. je možnosť platby len platobnou kartou a platba sa realizuje ihneď.
U ostatných leteckých spoločností je rezervácia letenky bezplatná – k ničomu Vás nezaväzuje, pokiaľ ešte nedošlo k úhrade/platbe letenky.
Rezerváciou letenky si zabezpečíte miesto resp.sedadlo v lietadle, preto neváhajte a rezervujte !
Pokiaľ máte letenku len zarezervovanú, môžete ju bezplatne zmeniť, alebo zrušiť.
Ak sa už rozhodnete pre zmenu, prípadne zrušenie letenky, je potrebné, aby ste nám dali vedieť včas o vašom rozhodnutí telefonicky alebo e-mailom na oddelenie Zákazníckeho servisu.
2, Čo je zálohová faktúra při rezervacií letenky cez Pelikán ?
Zálohová faktúra alebo aj tzv. Proforma faktúra je dokladom na základe ktorého platíme fakturovanú sumu- za služby a tovar- vopred. Nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie zálohovej faktúry je odberateľská objednávka. Objednávkou je v prípade klienta rezervácia letenky prostredníctvom portálu alebo telefonickou objednávkou cez Zákaznícky servis.

 Produkty vystavíme len na základe úhrady celej fakturovanej sumy v termíne splatnosti. Ihneď po pripísaní čiastky v prospech nášho účtu, zašleme klientovi emailom vyúčtovaciu faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad spolu s objednanými produktami. Ako variabilný symbol je nevyhnutné vyplniť vždy len číslo zálohovej faktúry. V prípade, že ako variabilný symbol je použité iné čislo alebo znaky, znemožní to systému identifikovať platbu a dôsledkom môže byť zrušenie Vašej rezervácie.
3, Čo znamena MR, MRS za menom v rezervácii letenky
MR, MRS: Označenie za menom skratkou MR a MRS je povinné označenie pohlavia cestujúceho na letenke. Jedná sa o skratku z anglického slova mister -pán (MR) a mistress -pani (MRS)
4, Čo znamená "technický stop" při niektorých letoch?
TECHNICKÝ STOP: pri niektorých letoch je možná technická zastávka z dôvodu napríklad doplnenia pohonných hmôt, alebo výmeny posádky. V niektorých prípadoch musia cestujúci vystúpiť z lietadla. Z tohoto dôvodu odporúčame si klientom preveriť vízové povinnosti aj v krajine v ktorej je technický stop.
5, Akú mám možnosť zmeny rezervovaných letov
O zmenu letov pokiaľ je Váš let len rezervovaný a letenka nie je ešte na základe úhrady vystavená, môžte požiadať len prostredníctvom Zákazníckeho servisu na tel. čísle: 02/54649494 alebo emailom na letenky@pelikan.sk. Pokiaľ letenka nie je vystavená je táto služba bezplatná.

Zmena letov po vystavení leteniek podlieha prísnym pravidlám leteckej spoločnosti a použitého tarifu.
V tomto prípade je nevyhnutné nás kontaktovať na čísle nášho Zákazníckeho servisu.

I napriek tomu, že letenka je za určitých podmienok meniteľná, závisí výška poplatku za zmenu, alebo či bude zmena vôbec možná, od aktuálnej obsadenosti požadovaného (meneného) spojenia.

Informácie o podmienkach zmien si môžte nájsť v prílohe, ktorá Vám príde zároveň s potvrdením rezervácie. Poplatok za zmenu letenky, prípadne jej zrušenie, zahŕňa poplatky leteckej spoločnosti a poplatok spoločnosti pelicantravel.com.
6, Prečo nemôžem zakúpiť letenku priamo v spoločnosti Pelicantravel
Výhodou spoločnosti Pelicantravel.com je jej dostupnosť 24 hodín denne tým, že poskytuje svoje služby najmä cez internetový portál  a naši zákazníci nie sú limitovaní otváracím časom. Preto je komunikácia ohľadom všeobecných informácií, informácií spojených s rezerváciou leteniek a ďalších služieb možná v čase otváracích hodín:

Emailom – na adrese letenky@pelikan.sk kde je potrebné podľa možnosti čo najpresnejšie opísať/definovať s čím potrebuje klient pomôcť a uviesť na seba emailový a telefonický kontakt
pre prípad spätného kontaktovania agentom Zákazníckeho servisu.

Telefonicky – na tel.čislo Zákazníckeho servisu . Na tomto telefónnom čísle je pripravených zodpovedať Vaše otázky niekoľko cestovných konzultantov súčasne.
7, Je suma uvedená pri rezervácii na stránke společnosti Pelikán konečná ?
Suma za objednané služby v 3. kroku online rezervácie “ Rezervácia” je zhodná so sumou uvedenou na zálohovej faktúre a je konečná. V cene leteniek je zahrnutá cena letenky, suma letiskových poplatkov, poplatok pelikan.sk za vystavenie letenky a prípadne poplatok za platbu platobnou kartou. Vo výnimočných prípadoch si niektoré krajiny napríklad Thajsko, žiadajú platbu odletového, letiskového poplatku v hotovosti na letisku. Žiaľ takýto poplatok nie je možné zaplatiť vopred prostredníctvom našej spoločnosti.
Poplatky
- UK vnútroštátne lety – 35 GBP pre 2. batožinu
- batožina prekračujúca 23 (do 32 kg) – 30 GBP
- poplatok za 1. batožinu nad 32 kg limit 40 GBP, za druhú nad limit 90 GBP
- max. rozmery 190 x 75 x 65 cm
- športové vybavenie 50 GBP za každý smer
- nové podmienky pre prepravu šport. výbavy platia pre rezervácie vytvorené po 31. júli, s odletom po 07. októbri
- šport. výbavu akceptujú iba do daných max. rozmerov batožiny
- Gold a Silver Executive karty majú 2 ks batožiny zdarma
- kajaky, surfy a pod. nebudú prepravovateľné ako batožina
- manipulačný popl. za prepravu stretlných zbraní bude 50 GBP za každý smer
- príručná batožina – max. 56 x 45 x 25 cme + 1 laptop, kabelka, aktovka
8, V akom jazyku dostanem podmienky letenky
Podmienky letenky dodáva priamo letecká spoločnosť s výnimkou SkyEurope Airlines výhradne v jazyku anglickom. Nie je možné, ich klientovi zasielať v jazyku slovenskom, alebo inom. V prípade, že klient podmienkam nerozumie, alebo sa mu nezobrazili odporúčame mu ešte pred úhradou letenky kontaktovať náš Zákaznícky servis.
Odporúčame prečítať celé podmienky a zamerať sa najmä na časti:
Rezervácia a výdaj leteniek – informácia ohľadne doby platnosti rezervácie a termínu vystavenia letenky.
Minimálny pobyt – akú dobu je nutné stráviť v destinácii aby platili stanovené podmienky.
Maximálny pobyt – akú dobu pobytu nemožno prekročiť (vrátane zmeny termínu) aby platili stanovené podmienky.
Cestovné obmedzenie – najmä v prípade zmeny letenky. Kedy podmienky danej ceny sú a nie sú v platnosti.
Pokuty – informácie o možnosti a poplatkoch za zmenu a storno.

Zoznam leteckých spoločností, dopravcov, ktorí majú z bezpečnostných dôvodov zákaz lietať vrámci členských štátov Európskej Únie alebo je prevádzka ich letov obmedzená. Nájdete na stránke společnosti pelikán Odporúčame klientom aby v prípade letov mimo EU zvážili využívanie takýchto letov.

9, Prečo je možné zaplatiť za letenky nízkonákladových leteckých spoločností len platobnou kartou?
Tento typ leteckých spoločností nepovoľuje rezerváciu a dodatočnú platbu. Letenky možno len ihneď zakúpiť. Preto je úhrada možná jedine využitím platobnej karty, kde je platba spracovaná ihneď.
10, Čo znamena a zahrńa poplatok za vystavenie letenky (TKTFEE)
Poplatok za vystavenie letenky (TKTFEE) zahŕňa náklady spoločnosti pelicantravel.com ako napr. technológia a administrácia spojená so sprostredkovaním kúpy letenky.
11. Čo mám urobiť ak sa objaví chybové hlásenie počas rezervovania a platby platobnou kartou
Z dôvodu bezpečnosti a technickej zložitosti overovacieho procesu pri platbe platobnou kartou Vás prosíme aby ste v prípade akejkoľvek chybovej hlášky v procese rezervácie a platby platobnou kartou ihneď kontaktovali náš Zákaznícky servis. Rezerváciu sa prosím nepokúšajte v žiadnom prípade opakovať.

V prípade výskytu akýchkoľvek iných chýb na stránke nás o nich porosím informujte využitím funkcie VAŠE PRIPOMIENKY.

12, ake sú podmienky a postup pri o storne leteniek
Stornovanie letenky po vystavení podlieha prísnym podmienkam leteckých spoločností a podmienky storna nájdete pred rezerváciou vo všeobecných obchodných podmienkach v časti II Podmienky a spôsob rezervácie a samozrejme v prílohe o Potvrdení rezervácie, ktorá je poslaná emailom na adresu zadanú pri rezervácii na stránke www.pelikan.sk. Vo všeobecnosti platí pravidlo: čím skôr tým lepšie. Samozrejme v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sme pripravení Vám zodpovedať Vaše otázky na tel. čísle nášho Zákaznického Servisu. Storno - poplatok zahŕňa sumu, ktorú si na základe podmienok použitého tarifu ponechá letecká spoločnosť a poplatok spoločnosti pelicantravel. Rozdiel medzi storno-poplatkom a zaplatenou sumou Vám bude vrátený približne 6-8 týždňov po doručení riadne vyplneného storno formulára a odsúhlasení leteckou spoločnosťou.
13, Dokedy môžem zaplatiť za letenku bez Pelikán ?
Termín splatnosti (dátum a čas) za objednané produkty je uvedený na zálohovej facture, ktorú obdržíte emailom zároveň s potvrdením rezervácie a je záväzný. Stačí ak celá fakturovaná suma bude do daného termínu pripísaná k jednému z našich účtov, alebo platba platobnou kartou prebehne úspešne. Produkty na základe takejto úhrady vystavíme. O možnostiach predl´ženia termínu splatnosti za danú rezerváciu je možné sa informovať ihneď po dokončení rezervácie, resp. v čase jej platnosti e-mailom na adrese letenky@pelikan.sk alebo telefonicky na Zákazníckom servise spoločnosti Pelicantravel.com.
14, Informácie týkajúce sa batožiny
BATOŽINA- Všeobecné podmienky prepravy batožiny.
Zmeny týkajúce sa batožiny u British airways
S platnosťou pre rezervácie s dátumom odletu po 07. októbri zavádza British nové pravidlá pre prepravu batožiny. Z dvoch kusov sa povolený limit mení na jeden kus. Týka sa to letov do a z USA, KANADY, BERMÚD, ARGENTÍNY, MEXIKA a KARIBIKU. (Rezervácie do 06. októbra, vrátane, sa nemenia, zostáva dvojkusový koncept.)
Neplatená batožina
(Checked baggage – batožina v batožinovom priesore)
Každý cestujúci so zakúpenou letenkou má nárok na prepravu batožiny. V závislosti od leteckej spoločnosti a od destinácie sa môže líšiť povolená váha a počet kusov. Vo všobecnosti platí pravidlo, že cestujúci v ekonomickej triede má nárok na bezplatnú prepravu 1 kusu batožiny /checked baggage t.j. batožina v batožinovom priestore/ o váhe 20 kg. V pripade, že máte zakúpenú letenku v business triede, môže byť povolená váha 30kg a v prípade first /prvej triedy/ to môže byť až 40kg.
V prípade leteniek do a zo Spojených štátov, Kanady a Mexika platí tzv. kusový koncept, čo znamená nárok na prepravu 2 kusov batožiny, každý o max.váhe 20,30 alebo 40 kg v závislosti od prepravnej triedy.
V druhej polovici roku 2009 mnohé letecké spoločnosti ako napr. British Airways, KLM, Delta, CSA, Air France, American Airlines a od januára roku 2010 aj Lufthansa a Swiss airlines znížili počet bezplatne prepravovanej batožiny do USA, Kanady a Mexika na 1 kus. Druhý kus batožiny je spoplatnený a cena závisí od konkrétnej leteckej spoločnosti.
Neplatená batožina
(Carry- on baggage –príručná batožina)
Jedná sa o batožinu na palube (dámska kabelka, prenosný počítač, malá cestovná taška). Táto batožina by nemala presiahnúť rozmery 55x40x20cm a váhu max od 6 do 10kg v závislosti od leteckej spoločnosti a prepravnej triedy.
Platená batožina
Jedná sa o batožinu presahujúcu hore uvedené štandardy Napríklad batožina ťažšia ako 20 kg., batožina nadštandardných rozmerov alebo zvieratá.
V tomto prípade ma každá letecká spoločnosť svoj postup a cenu za každý kilogram nad povolený limit. Prepravu neštandardnej batožiny, prípadne jej cenu, musia naši pracovníci zákazníckeho servisu žiadať a konzultovať s príslušnou leteckou spoločnosťou. Je na rozhodnutí leteckej spoločnosti, či prepravu takejto batožiny povolí , alebo nie. O rozhodnutí leteckej spoločnosti Vás budú naši zamestnanci informovať.
Pri kúpe leteniek nízkonákladových prepravco ako napr. Ryanair, Germanwings máte možnosť si počas rezervácie na stranke www.pelikan.sk prepravu batožiny okamžite zakúpiť.
Akékoľvek ďašie informácie ohľadom podmienok prepravy batožín Vám budú poskytnuté na Zákazníckom servise spoločnosti.
15, prečo a kedy si mám letenku a ubytovanie objednáť cez Pelikán ?
• Doprajte si pohodlie a využite istotu bezplatnej rezervácie
• Využite výhody, ktoré Vám poskytuje Váš obľúbený predajca pelikan.sk
• Nečakajte na posledné miesta. To Vaše, môže na poslednú chvíľu kúpiť niekto iný
• Preto aby sme pre Vás z celej ponuky vybrali tú nejlepšiu
• Nečakajte! S blížiacim sa dátumom odletu ceny rastú

 

Zarob si na šperky, dovolenky a wellnes pobyty, návod najdeš na www.webporadca.eu

                    PRIDAJTE SA K MILIONOM ĽUDÍ A SPRAVTE SI MODERNÝ WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

                                             

                      ÚVODNÁ STRÁNKA, KDE NAJDETE NAJVIAC PONUK